Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo!

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „ Aktywna integracja w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu”.
Projekt jest skierowany do osób:
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
• pozostających bez zatrudnienia
• z terenu powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
• w wieku 18-64 lat
Uczestnikom projektu oferujemy:
• pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
• możliwość rozwoju osobistego
• kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
• zapoznanie się regulaminem rekrutacji
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 20 września 2016 r.

Miejsca składania dokumentów:
Biuro projektu:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6 a
37-500 Jarosław

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
ul. Konfederacka 13
37-500 Jarosław

tel.: 16 621 53 78 w.35
e-mail: m.dec-kielbasa@jaroslaw.psouu.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

formularz-zgloszeniowy

regulamin_rekrutacji

zalacznik-nr-1zalacznik-nr-2

zalacznik-nr-3