Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z udziałem środków PFRON

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „ Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu”

Projekt jest skierowany do osób:
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
• pozostających bez zatrudnienia
• mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
• w wieku 18-64 lat

Uczestnikom projektu oferujemy:
• pracę w Ciastkarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
• możliwość rozwoju osobistego
• kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
• zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 22 listopada 2017 r.

Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78

Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Ul. Konfederacka 13
Tel. 627 12 26

www.psoni-jaroslaw.org.pl – wersja z WCAG 2.0

Załączniki:

regulamin rekrutacyjny

oświadczenie dot. statutsu kandydata

oświadczenie dot. pomocy zywnościowej

oświadczenie dot. miejsca zamieszkania

formularz rekrutacyjny