Zapraszamy do udziału w projekcie pn: Aktywni w ZAZ w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację uzupełniającą do projektu pn. „ Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”

Projekt jest skierowany do osób:
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
• pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia
• mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego lub Miasta Przemyśl
• w wieku 18-64 lat
Uczestnikom projektu oferujemy:
• pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
• możliwość rozwoju osobistego
• kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
• zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 19 lipca 2022 roku

Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78
Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
Ul. Konfederacka 13
Tel. 627 12 26

  1. Regulamin rekrutacji uzupełniającej
  2. oświadczenie dot miejsca zamieszkania projekt
  3. oświadczenie dot. statusu projekt
  4. oświadcznei dot, pomocy żywnościowej projekt
  5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. formularz rekrutacyjny projektu